Năm 2021, mục tiêu thi đua của Bộ GTVT là vì người dân, doanh nghiệp

hotline Hotline: 0909 967 378

hotline Email: info@vinasmart.com.vn

hotline Số 13, Đường 97, KP 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Tiếng Việt Tiếng Anh
Năm 2021, mục tiêu thi đua của Bộ GTVT là vì người dân, doanh nghiệp
Ngày đăng: 10/07/2021 - 1276 Lượt xem

năm 2021, mục tiêu thi đua của bộ gtvt là vì người dân, doanh nghiệp

Bộ GTVT phát động thi đua năm 2021 trong toàn ngành phấn đấu có hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại - Ảnh minh họa

Thi đua vì người dân doanh nghiệp

Bộ GTVT cho biết, giai đoạn 2016 - 2020 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT với truyền thống "Dũng cảm, thông minh, sáng tạo" đã thi đua, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, góp phần vào kết quả chung của đất nước.

Bước sang năm 2021 với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" do Thủ tướng phát động, Bộ GTVT phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp công đoàn trong ngành GTVT thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết và kế hoạch của Quốc hội về phát triển GTVT góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021".

Kế hoạch thi đua năm 2021 của Bộ GTVT tập trung vào các mục tiêu như: tăng cường sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. Các hoạt động đều hướng tới lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào thi đua; tạo động lực phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội; đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp công đoàn trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Phong trào thi đua năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và kế hoạch của Quốc hội về phát triển GTVT góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” phải được tiến hành đồng bộ, tạo ra bước đột phá mới xứng đáng với truyền thống “Đi trước mở đường” trong lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển của ngành GTVT.

Đổi mới về chất các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng hình ảnh người lao động ngành GTVT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của ngành và đất nước.

"Các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, học tập và làm theo các tấm gương “Người tốt, việc tốt”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành nhiệm vụ", Bộ GTVT yêu cầu.

Thi đua "Hết việc mới nghỉ"

Nội dung thi đua ngành GTVT năm 2021 sẽ tập trung phát huy tính năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quản lý, sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng; nâng cao hiệu suất của thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Các phong trào thi đua có mục tiêu, nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá nhân như: Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng trong công tác, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành ngay từ đầu năm chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần: “Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “Hết việc mới nghỉ”, phấn đấu có nhiều công trình về đích trước thời hạn quy định, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

"Xây dựng đồng bộ các biện pháp quản lý đầu tư, xây dựng để đảm bảo chất lượng, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng công trình và bảo vệ môi trường, đời sống sinh hoạt của người dân. Cương quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư, xây dựng và làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành GTVT", kế hoạch nêu rõ.

(Trần Duy - https://www.baogiaothong.vn/nam-2021-muc-tieu-thi-dua-cua-bo-gtvt-la-vi-nguoi-dan-doanh-nghiep-d491077.html)

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Hotline
Zalo