Tiếng Việt English

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T
DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

Dịch vụ

DỊCH VỤ DỌN VĂN PHÒNG MOVING S.M.A.R.T

21-08-2016 03:35:00 PM - 517

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng và tối ưu hóa các giải pháp vận hành kho, VINA S.M.A.R.T cung ứng giải pháp lưu trữ và đóng gói thiết bị, đồ đạc cá nhân, văn phòng, doanh nghiệp.

  • Cung ứng bao bì, thiết bị, công nhân đóng gói, đóng kiện các đồ dùng gia đình, vật tư của cá nhân, văn phòng doanh nghiệp
  • Xếp dỡ từ nhà, văn phòng lên/xuống xe
  • Vận chuyển đến kho lưu trữ
  • Hệ thống kho lưu trữ, quản lý, giám sát
  • Giao hàng theo theo yêu cầu.

Các tin khác